شروع مجدد اقتصادهای ملی در بحران ویروس کرونا

چگونگی شروع مجدد اقتصادهای ملی در دوران بحران ویروس کرونا

شروع مجدد اقتصادهای ملی در بحران ویروس کرونا

علی غفارزاده کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

در سال کنونی رهبران جهانی و میلیونها شهروند با بزرگترین چالش طول عمر خود روبه رو هستند. بیماری همه گیر کووید-۱۹ نه تنها نظامهای سلامت بلکه معیشت شهروندان و ثبات اقتصادها را به مخاطره انداخته که در ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. اگر تلاش برای متوقف کردن این بیماری همه گیر باعث آسیب به شبکه های اجتماعی و اقتصادی شود، مردم رنجهای بزرگی را در میان مدت و بلند مدت تجربه خواهند نمود.  
(بیشتر…)
علی غفارزاده-قالیشویی ادیب

بررسی روند صادارات به آسیای مرکزی وقفقاز با نگاه به دوران پسابرجام

بررسی روند صادارات به آسیای مرکزی وقفقاز با نگاه به دوران پسابرجام

علی غفارزاده
کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

اقتصاد مقاومتی و حرکت درجهت آن ازاهداف مهم کشوراست,که می تواند بهترین فرصت برای رهایی ازاقتصاد وابسته به نفت را ایجاد کند.باروی کارامدن دولت یازدهم نگاه دولت در سالهای نخست معطوف به سیاست خارجی، حل مسئله هسته ای،کاهش تنش در روابط با برخی ازکشورها و….،همچنین مهم تر لغو تحریمها بود.حال با پایان مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱،در دوران پسا تحریم زمان مناسب برای تولید کنندگان ایران بوجود آمده است،که سطح معاملات و مبادلات کالایی خودرا با کشورهای همسایه بالاخص همسایگان شمالی را افزایش دهند.
دراین راستا اتاق های مشترک بازرگانی و اتاق اصناف ایران می تواند تاثیر بسزایی در گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اسیای میانه و قفقاز داشته باشند.ودرکنارتیم دیپلماتیک کشوربخش خصوصی وتولید کنندگان برای صدور کالا وبرقرای بازارهای مشترک با هسایگان ایران تلاش مضاعفی را باید صورت دهند. Continue reading بررسی روند صادارات به آسیای مرکزی وقفقاز با نگاه به دوران پسابرجام