فرش ۶ متری

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها با
شمار های۴۴۲۲۷۸۹۶-۴۴۲۲۷۸۵۶-۴۴۲۲۷۸۲۶ (۹۸۲۱+)تماس بگیرید ویا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط۳ واحد ۳۰۹

فرش ابریشم بند اسلیم گل رز
فرش ابریشم ادیب

فرش خشتی ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:بند اسلیم گل رز
قیمت:۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
نام نقش:خشتی
قیمت:۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات

فرش ابریشم گلریز کوزه ای
فرش ابریشم ادیب

فرش گل فرنگ گل رز
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:گلریز کوزه ای
قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
نام نقش:گل فرنگ گل رز
قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات

فرش جمشیدی ابریشم ادیب
فرش ابریشم ادیب

فرش گلریز کوزه ای ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:جمشیدی
قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
نام نقش:گلریز کوزه ای
قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
۱

فرش بند اسلیم گل رز ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:بند اسلیم گل رز
قیمت:۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات