قالیچه ۳ متری

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها با
شمار های۴۴۲۲۷۸۹۶-۴۴۲۲۷۸۵۶-۴۴۲۲۷۸۲۶ (۹۸۲۱+)تماس بگیرید ویا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط۳ واحد ۳۰۹

فرش گلریز کوزه ای
فرش ابریشم قم

فرش گل فرنگ گل رز ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:گلریز کوزه ای
قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
نام نقش:گل فرنگ گل رز
قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات

فرش گلرز ابریشم ادیب
فرش ابریشم ادیب

فرش شکارگاه ابریشم قم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:گلرز
قیمت:۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
نام نقش:شکارگاه
قیمت:۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات

فرش جمشیدی اسلیم
فرش ابریشم ادیب

فرش شکارگاه ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:جمشیدی اسلیم
قیمت:۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات
نام نقش:شکارگاه
قیمت:۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات

فرش گلرز ابریشم ادیب
فرش ابریشم ادیب
 نام نقش:تلفیقی از گل رز لاور کرمان و بوته جقه
قیمت:۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
توضیحات