تابلو فرش

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها
با شمار های۴۴۲۲۷۸۹۶-۴۴۲۲۷۸۵۶-۴۴۲۲۷۸۲۶ (۹۸۲۱+)تماس بگیرید و یا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط۳ واحد ۳۰۹

تابلو گلدانی ابریشم
تابلو گلدانی ابریشم

تابلو گل سرخ ابریشم
تابلو گل سرخ
 نقش:گلدانی

قیمت:۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام نفش:گل سرخ

قیمت:۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش قابی ابریشم
تابلو فرش ابریشم دستباف

تابلو فرش درختی ابریشم
تابلو فرش ابریشم قم گالری
ن نقش:قابی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام نقش:درختی

قیمت:۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش گل سرخ ابریشم
تابلو فرش نقش قم

تابلو فرش درختی
تابلو فرش ابریشم گالری ادیب
نام نقش:گل سرخ لاور کرمان

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

 نقش:درختی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش درختی ابریشم
تابلو فرش ابریشم گالری فرش

تابلو فرش درختی ابریشم
تابلو فرش ادیب
نام نقش:درختی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نقش:درختی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش گلدانی ابریشم
تابلو فرش ادیب

تابلو فرش گلدانی ابریشم
تابلو فرش گالری فرش ادیب
 نقش:گلدانی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام نقش:گلدانی

قیمت:۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال