گالری فرش ادیب

فرش ابریشم قم
نام نقش:درختی

اندازه:۱٫۶۸*۲٫۷۵

قیمت:۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

رنگبندی:سبز حاشیه سبز کله غازی

 

alameto