گالری فرش ادیب

فرش ابریشم قم
نام نقش:مشکی گل رز 

اندازه:۰٫۲۵*۰٫۳۰

قیمت:۱۰۰۰۰۰۰۰ریال

 

alameto