گالری فرش ادیب

فرش ابریشم قم
نام نقش:کف ساده لچک ترنج

 اندازه:۰٫۲۵*۰٫۳۰

قیمت:۱۳۵۰۰۰۰۰ریال

 

alameto