گالری فرش ادیب

فرش ابریشم قم
نام نقش:تلفیقی از گل رز لاور کرمان و بوته جقه

اندازه:۲*۱٫۳۵

قیمت:۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

رنگبندی:

زمینه سبز  حاشیه سبز

alameto