گالری فرش ادیب

فرش ابریشم قم
نام نقش:شکارگا

هاندازه:۲٫۰۳*۱٫۳۴

قیمت:۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

رنگبندی:

زمینه زرشکی حاشیه مشکی

alameto