تابلو فرش

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها
با شمار های۴۴۲۲۷۸۹۶-۴۴۲۲۷۸۵۶-۴۴۲۲۷۸۲۶ (۹۸۲۱+)تماس بگیرید و یا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط۳ واحد ۳۰۹

تابلو گلدانی ابریشم

تابلو گلدانی ابریشم

تابلو گل سرخ ابریشم

تابلو گل سرخ

 نقش:گلدانی

قیمت:۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام نفش:گل سرخ

قیمت:۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش قابی ابریشم

تابلو فرش ابریشم دستباف

تابلو فرش درختی ابریشم

تابلو فرش ابریشم قم گالری

ن نقش:قابی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام نقش:درختی

قیمت:۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش گل سرخ ابریشم

تابلو فرش نقش قم

تابلو فرش درختی

تابلو فرش ابریشم گالری ادیب

نام نقش:گل سرخ لاور کرمان

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

 نقش:درختی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش درختی ابریشم

تابلو فرش ابریشم گالری فرش

تابلو فرش درختی ابریشم

تابلو فرش ادیب

نام نقش:درختی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نقش:درختی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تابلو فرش گلدانی ابریشم

تابلو فرش ادیب

تابلو فرش گلدانی ابریشم

تابلو فرش گالری فرش ادیب

 نقش:گلدانی

قیمت:۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام نقش:گلدانی

قیمت:۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال