السجادة 3 متري

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها با شمار های44227896-44227856-44227826 (021)تماس بگیرید و یا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط3 واحد 309

فرش گلریز کوزه ای

فرش ابریشم قم

فرش گل فرنگ گل رز ابریشم

فرش ابریشم ادیب

نام نقش:گلریز کوزه ای
قیمت:1/020/000/000ریال
توضیحات
نام نقش:گل فرنگ گل رز
قیمت:1/020/000/000ریال
توضیحات

فرش گلرز ابریشم ادیب

فرش ابریشم ادیب

فرش شکارگاه ابریشم قم

فرش ابریشم ادیب

نام نقش:گلرز
قیمت:300/000/000ریال
توضیحات
نام نقش:شکارگاه
قیمت:430/000/000ریال
توضیحات

فرش جمشیدی اسلیم

فرش ابریشم ادیب

فرش شکارگاه ابریشم

فرش ابریشم ادیب

نام نقش:جمشیدی اسلیم
قیمت:384/000/000ریال
توضیحات
نام نقش:شکارگاه
قیمت:440/000/000ریال
توضیحات

فرش گلرز ابریشم ادیب

فرش ابریشم ادیب

 نام نقش:تلفیقی از گل رز لاور کرمان و بوته جقه
قیمت:720/000/000ریال
توضیحات