السجادة 3 متري

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها با شمار های44227896-44227856-44227826 (021)تماس بگیرید و یا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط3 واحد 309

فرش گلریز کوزه ای
فرش ابریشم قم

فرش گل فرنگ گل رز ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:گلریز کوزه ای
قیمت:1/020/000/000ریال
توضیحات
نام نقش:گل فرنگ گل رز
قیمت:1/020/000/000ریال
توضیحات

فرش گلرز ابریشم ادیب
فرش ابریشم ادیب

فرش شکارگاه ابریشم قم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:گلرز
قیمت:300/000/000ریال
توضیحات
نام نقش:شکارگاه
قیمت:430/000/000ریال
توضیحات

فرش جمشیدی اسلیم
فرش ابریشم ادیب

فرش شکارگاه ابریشم
فرش ابریشم ادیب
نام نقش:جمشیدی اسلیم
قیمت:384/000/000ریال
توضیحات
نام نقش:شکارگاه
قیمت:440/000/000ریال
توضیحات

فرش گلرز ابریشم ادیب
فرش ابریشم ادیب
 نام نقش:تلفیقی از گل رز لاور کرمان و بوته جقه
قیمت:720/000/000ریال
توضیحات